رهبری

مدیرعامل

کامران ضرابی

معاونت فنی

مجید صفری

معاونت بازرگانی

محمد علی فروتن

معاونت مهندسی

پیام سامی کرمانی

معاونت لجستیک

مهدی زارعی

معاونت برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

علی قادری

معاونت خدمات حفاری

احسان توکلو

مدیر پروژه شوریجه

احمد توکلی

مدیر مالی

فرشاد سید زاده

مدیر منابع انسانی

مرجان حمیدی فر

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست

امین بیگدلی

اسکرول به بالا