جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حفاری خشکی

دکل های حفاری نور 1 و نور 2 شرکت حفاری مپنا که به تازگی اورهال و تعمیر اساسی گردیده اند توانسته اند با استفاده از پرسنل مجرب و مدیریت حرفه ای، گام مهمی در توسعه میادین نفتی و گازی کشور بردارند. این دو دکل حفاری خشکی هم اکنون در پروژه های توسعه میدان ذخیره سازی گازی شوریجه و توسعه میدان پایدار غرب مشغول فعالیت می باشند.

شرکت حفاری مپنا

قراردادهای خشکی شرکت حفاری مپنا به قرار زیر است

ابلاغ و شروع قرارداد “حفاری و تکمیل تعداد 28 حلقه چاه جدید مخزن شوریجه D به شیوه ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT توسط یک دستگاه دکل حفاری ملکی و دو دستگاه دکل حفاری استیجاری به کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه گاز که هم اکنون با تکمیل قریب به 3 چاه از مهر ماه سال 1401 در حال انجام می باشد.

ابلاغ و شروع قرارداد “حفاری و تکمیل تعداد 11 حلقه چاه جدید طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی دانان” توسط دو دستگاه دکل حفاری ملکی و یک دستگاه دکل حفاری استیجاری به کارفرمایی شرکت توسعه نفت و گاز مپنا (گروه مپنا) و تحت  نظارت عالی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که این قرارداد با همت و تلاش مضاعف کلیه پرسنل و مدیریت زحمتکش شرکت حفاری مپنا با موفقیت در مرداد ماه سال 1401 به اتمام به عنوان اولین شرکتی که موفق به اتمام یکی از بسته های 28 مخزن معرفی گردیده بود، تحویل کارفرما گردید.

معرفی دکل‌های خشکی شرکت حفاری مپنا

مشخصات دو دستگاه دکل حفاری خشکی شرکت حفاری مپنا به قرار زیر است:

عملیات حفاری خشکی
نام پروژه تعداد چاه کارفرما حوزه فعالیت وضعیت پروژه
میدان گازی شوریجه BOT 28 شرکت مهندسی توسعه گاز خشکی در حال انجام
میادین نفتی دانان ( طرح 28 مخزن- EPDS ) 11 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران خشکی خاتمه یافته
میادین نفتی اهواز، مارون، آزادگان،منصوری 21 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران خشکی خاتمه یافته
میدان نفتی منصوری منصوری 113 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران خشکی خاتمه یافته
میدان نفتی اهواز اهواز 505 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران خشکی خاتمه یافته
پیمایش به بالا