جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرم نظرسنجی از تامین کنندگان (سازنده / فروشنده)

کد فرم:

فرم نظرسنجی از تامین کنندگان (سازنده / فروشنده)

سازنده / فروشنده گرامی

چنانچه دقایقی از وقت خود را برای تکمیل این فرم به منظور ارائه نظرات در ارتباط با شرکت "حفاری مپنا" اختصاص دهید، موجب امتنان خواهد بود. بی تردید نظرات شما، باعث بهبود در روابط و برقراری تعامل موثر فیمابین خواهد شد.
//

راهنمای امتیازدهی

بسیار ضعیف امتیاز بین 1 الی 2 - ضعیف امتیاز بین 3 الی 4
متوسط امتیاز بین 5 الی 6 - خوب امتیاز بین 7 الی 8
عالی امتیاز بین 9 الی 10
میزان رضایت از فرآیند ارزیابی (PQ) و بازدید به منظور ورود به لیست بلند (AVL) و نیز درج در لیست های کوتاه (Short List) برای حضور در مناقصات
این میانگین امتیازی است که شما در بخش‌های مختلف در نظر گرفته‌اید.

تماس با حفاری مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره شرکت حفاری مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

پیمایش به بالا