جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حفاری فراساحلی

حفاری فراساحلی

شرکت حفاری مپنا با در اختیار داشتن یکدستگاه دکل حفاری دریایی توانمند و بروز توانسته است در مناطق وسیعی از خلیج فارس و میادین مختلف، تجربیات شایانی بدست آورد و رضایت کارفرماهای مختلف را کسب نماید. هم اکنون این دستگاه حفاری در فاز 12 بی پارس جنوبی مشفول بکار می باشد.

شرکت حفاری مپنا

قراردادهای دریایی شرکت حفاری مپنا

ابلاغ و شروع قرارداد “اجاره یک دستگاه دکل دریایی طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی”  به کارفرمایی شرکت پترو پارس و نظارت عالی شرکت نفت و گاز پارس

قرارداد “اجارۀ یک دستگاه دکل دریایی ایرانی در خلیج فارس” به کارفرمایی شرکت نفت فلات قاره ایران 

معرفی دکل MODU شرکت حفاری مپنا

مشخصات دستگاه دکل دریایی شرکت حفاری مپنا به قرار زیر است:

عملیات حفاری دریایی
محل پروژه تعداد چاه            کارفرما حوزه فعالیت دکل MD1

فاز 12 پارس جنوبی

فاز 11 پارس جنوبی

نصرت

در حال حفاری 

حفاری 4 حلقه چاه

تعمیر 7 حلقه چاه 

شرکت نفت و گاز پارس

شرکت نفت و گاز پارس

شرکت ملی نفت فلات قاره ایران

دریایی

دریایی

دریایی

در حال انجام

خاتمه یافته

خاتمه یافته

فروزان

ابوذر

دورود

سروش 

تعمیر 2 حلقه چاه 

تعمیر 4 حلقه چاه 

تعمیر 1 حلقه چاه 

تعمیر 9 حلقه چاه و
حفاری 2 حلقه چاه 

شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران

دریایی

دریایی

دریایی

دریایی 

خاتمه یافته

خاتمه یافته

خاتمه یافته

خاتمه یافته

پیمایش به بالا