جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حوزه‌های فعالیت

شرکت حفاری مپنا

حوزه‌های فعالیت شرکت حفاری مپنا

شرکت حفاری مپنا

پروژه‌ها

با در اختیار داشتنِ یک دکل حفاری در دریا و دو دکل حفاری در خشکی، شرکت حفاری مپنا (MDCO) پروژه‌های EPDS و مدیریت پروژه‌ خدمات حفاری دانش‌محور متعددی انجام داده است که پروژه‌ حفاری 14 چاه میدان‌های نفتی جفیر، مارون، کوپال، سپهر، منصوری، دانان و نیز میدان نفتی آزادگان توسط دکل حفاری خشکی "نور یک"، حفاری 13 چاه‌ میدان‌های نفتی اهواز، مارون، آزادگان و منصوری توسط دکل حفاری خشکی "نور دو" و حفاری 22 چاه در میدان‌های دریایی نصرت، سروش، فروزان، ابوذر و درود توسط دکل حفاری دریایی از نمونه‌های آن است.

پروژه تامین یکدستگاه دکل حفاری دریایی ۳۰۰ فوتی
پروژه شوریجه
پروژه دانان

پروژه تامین یکدستگاه دکل حفاری دریایی 300 فوتی پروژه حفاری و تکمیل چاه های فاز 11 و 12 پارس جنوبی دستگاه حفاری دریایی MD-1 پس از نصب لوله های راهنما

پروژه شوریجه حفاری پروژه ذخیره‌سازی گاز طبیعی ایران و خاورمیانه در مخزن شوریجه D خانگیران توسط شرکت حفاری مپنا عملیات اجرایی و حفاری یکی از بزرگترین پروژه ذخیره‌سازی گاز طبیعی

پروژه دانان پروژه حفاری و تکمیل ۱۱ حلقه چاه در میدان نفتی دانان پروژه حفاری و تکمیل ۱۱ حلقه چاه در میدان نفتی دانان به کارفرمایی شرکت نفت مناطق مرکزی

پیمایش به بالا