جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حفاری و تکمیل چاه های تزریقی و توسعه ای میدان گازی شوریجه

شرکت حفاری مپنا با اجاره 2 دستگاه حفاری و یک دستگاه دکل حفاری ملکی نور 2 در میدان گازی شوریجه, پروژه ذخیره‌سازی گاز طبیعی ایران و خاورمیانه در مخزن شوریجه D خانگیران به کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را آغاز و در همین راستا چاه خانگیران 80 به عنوان نخستین چاه تزریقی و تولیدی از مخزن شوریجه D در اسفند ماه 1401 توسط این شرکت با موفقیت تکمیل و آماده بهره برداری و به عنوان نخستین چاه از این پروژه ارزشمند و استراتژیک ملی و با بهترین نرخ تزریق در آزمایش های انجام شده تکمیل گردید.
همچنین چاه خانگیران 81 نیز به عنوان دومین چاه تزریقی و تولیدی از مخزن شوریجه D نیز در فروردین ماه سال 1402 با موفقیت بعد از جریان دهی و بهره برداری، تکمیل گردید.

پیمایش به بالا