اتمام عملیات حفاری و تکمیل زودتر از موعد پنجمین چاه تزریقی و تولیدی در میدان گازی شوریجه

چاه خانگیران شماره 84 به عنوان پنجمین چاه تزریقی و تولیدی از مخزن شوریجه D توسط شرکت حفاری مپنا با موفقیت تکمیل , جریان دهی و قابل بهره برداری شد.

اتمام عملیات حفاری و تکمیل زودتر از موعد پنجمین چاه تزریقی و تولیدی در میدان گازی شوریجه بیشتر بخوانید »